Oddlužení fyzických osob a oddlužení podnikatelů, oddlužení manželů, kalkulačka oddlužení

Osobní bankrot

Pokud jste se vyhlásit osobní bankrot, jistě oceníte informace, které jsme zde pro Vás připravili. Než o osobní bankrot požádáte, doporučujeme Vám, abyste si důkladně zjistili, zda-li opravdu splňujete všechny náležitosti. Soud Vám oddlužení povolí v případě, že jste fyzická osoba (tzn. nepodnikatel) a Vaše závazky pocházejí ze spotřebitelských úvěrů apod.

Soud Vaši žádost v žádném případě neschválí, pokud Vaše dluhy sestávají z podnikatelské činnosti. Zároveň je nutné, abyste byli schopni se svými příjmy během pěti let splatit minimálně 30 % všech svých nezajištěných závazků.

Nesplnění podmínek

Pokud výše uvedené podmínky nesplníte, soud může žádost o oddlužení zamítnout, což pro Vás může představovat další problémy. Z toho důvodu doporučujeme spolupráci se zkušeným odborníkem na danou problematiku, tj. na dluhovou problematiku, oddlužení fyzických osob a firem.

Vyplnění náležitých formulářů

Chcete-li vyhlásit osobní bankrot, neobejde se to bez podání návrhu na oddlužení u soudu a nejpozději spolu s ním i návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Na obojí existují poměrně složité formuláře, které získáte na krajském soudu nebo si je můžete zdarma stáhnout na internetu. K formulářích je třeba (doporučuje se) zajistit i velké množství povinných příloh, které pro Vás mohou být velice prospěšné.

Náš tip: Při vyplňování formuláře požádejte o pomoc specialistu na danou problematiku. Jakákoliv - byť drobná - chyba může vést k zamítnutí Vaší žádosti. V horším případě na Vás soud může vyhlásit konkurs.

Podání návrhů na soud

Po správném vyplnění formulářů včetně všech vedlejších příloh je nutné tyto dokumenty podat u příslušného krajského soudu. Příslušnost se určuje podle místa Vašeho trvalého bydliště. Návrh můžete odeslat v tištěné či v elektronické podobě. Pozor: Podpis návrhu musí být úředně ověřený. V případě elektronického návrhu musí tento dokument obsahovat elektronický podpis.
Poplatky

Za samotné podání návrhů nic neplatíte. Nicméně soud může nařídit uhrazení zálohy na insolvenční řízení, která může dosáhnout až 50.000, Kč. Tato záloha ale nebývá většinou vyměřena v plné výši.

Soudní rozhodnutí

Soud zahajuje kroky ke konečnému rozhodnutí o osobním bankrotu do 10 dní, přičemž do 15 dní bývá většinou rozhodnuto. V případě, že nejsou všechny Vámi dodané podklady v pořádku, požádá soud o jejich doplnění. Na doplnění máte celkem 7 dní. Pozor: Tato lhůta bývá mnody nedostačující a vyplatí se požádat o pomoc odborníky.

Jestliže soud rozhodne o Vašem úpadku, vyhlásí oddlužení. V horším případě vyhlásí konkurs. Proti rozhodnutí soudu se můžete odvolat. Pokud tak učiníte, tak o odvolání musí soud rozhodnout do dvou měsíců. Zároveň Vás soud nechá zapsat do insolvenčního rejstříku, čímž dojde k zastavení exekucí a vymáhání dluhů ze strany věřitelů. Pozor:  Spolu s tím jsou také omezena Vaše práva nakládat s majetkem.

Kalkulačka oddlužení

Jsme specialisté na:

  • oddlužení fyzických osob
  • oddlužení firem

Novinky

Zobrazit archiv