Oddlužení fyzických osob a oddlužení podnikatelů, oddlužení manželů, kalkulačka oddlužení

Podmínky oddlužení

Díky oddlužení můžete snížit Vaše dluhy až o 70 %. Jsme schopni zastavit úroky z prodlení, smluvní pokuty a další. Nicméně máte-li o oddlužení zájem, musíte splňovat určité podmínky:

  • trestní bezúhonost (obchodní rejstřík bez záznamu)
  • schopnost zaplatit minimálně 30 % Vašich závazků v horizontu 5-ti let
  • příjmy ze závislé činnosti (pracovní smlouva, smlouva o pracovní činnosti)
  • minimálně dva věřitelé
  • závazky po splatnosti
Kalkulačka oddlužení

Jsme specialisté na:

  • oddlužení fyzických osob
  • oddlužení firem

Novinky

Zobrazit archiv