Oddlužení fyzických osob a oddlužení podnikatelů, oddlužení manželů, kalkulačka oddlužení

Exekuce nemovitostí

Exekuce nemovitostí patří mezi jednu z možností, jak na Vás může exekutor vymáhat dluhy. Koho se exekuce nemovitostí týká? Všech, jež jsou vlastníky nějaké nemovitosti (dům, byt) či pozemku a mají nějaké dluhy, nesplacené půjčky či jiné pohledávky. 

Průběh exekuce nemovitostí

Na provedení exekuce si věřitel může najmout kteréhokoliv exekutora. Ten má pak právo zahájit exekuční řízení. Co musí exekutor udělat? Exekutor musí připravit návrh na provedení exekuce, který schvaluje příslušný soud. V případě, že soud žádost schválí, exekutor pak musí vyrozumět dlužníka o zahájení exekuce a sdělit mu, co se stane, pokud svůj dluh neuhradí v určené lhůtě.

Způsob, jakým bude exekuce provedena, je na samotném exekutorovi. Co to znamená? To znamená, že si exekutor může vybrat, zda-li provede exekuce na plat nebo zvolí exekuce na bankovní účet. Exekuce nemovitosti by měla následovat až jako druhý krok. Tj. pokud není možné pohledávky uspokojit z peněžních prostředků dlužníka.

Exekuční dražby

Rozhodl se exekutor pro zabavení Vašeho domu či bytu? Pak musí oznámit provedení dražby této nemovitosti na příslušném portále, který provozuje exekutorská komora. V žádném případě nesmí dražbu Vaší nemovitosti či pozemku zatajovat. Nemovitost v exekuci se obvykle prodá za za 2/3 odhadní ceny. Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

Kalkulačka oddlužení

Jsme specialisté na:

  • oddlužení fyzických osob
  • oddlužení firem

Novinky

Zobrazit archiv